Meet the team

De directie en administratieve medewerkers

Leerkrachten van het eerste leerjaar

Leerkrachten van het tweede leerjaar

Leerkrachten van het derde leerjaar

Leerkrachten van het vierde leerjaar

Leerkrachten van het vijfde leerjaar

Leerkrachten van het zesde leerjaar

Leerkrachten zorg

Leerkrachten lichamelijke opvoeding

Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken

Coördinatie tuin / dieren

Leerkrachten lerarenplatform