Praktisch

dagverloop – middagpauze – voor-en nabewaking - verlofdagen

Schooluren

Vanaf 07.30 uur is er mogelijkheid tot opvang in de voorbewaking.
De schoolpoort gaat open voor alle anderen om 08.25 uur.

 • 08.40 uur Belsignaal
 • 08.40 uur-10.20 uur Leer-en werkactiviteiten
 • 10.20 uur-10.35 uur Speeltijd
 • 10.35 uur-12.15 uur Leer-en werkactiviteiten
 • 12.15 uur-13.35 uur Middagpauze
 • 13.35 uur-14.25 uur Leer-en werkactiviteiten
 • 14.25 uur-14.40 uur Speeltijd
 • 14.40 uur-15.30 uur Leer-en werkactiviteiten
 • 15.30 uur Belsignaal
  • Na het belsignaal van 15u30:
   • 15.30 uur-15.45 uur Speeltijd
   • 15.45 uur-16.30 uur Nabewaking op school

Om 16.30 uur begeleiden we de leerlingen naar de buitenschoolse kinderopvang (de rode kubus). U kan hen daar afhalen.
Adres: Edegemsestraat 115/1 – 2640 Mortsel (Parkgebied Oude-God) De opvang daar loopt tot 18u30.

Middagpauze

De kinderen kunnen tijdens de middag overblijven. Gelieve een brooddoos mee te geven en geen wegwerpverpakking. De kinderen hebben zelf een drankje bij in een drinkbus.

Het liefst picknicken we samen. Maar wanneer het weer het niet toelaat, eten we binnen.

In alle Mortselse scholen wordt een bijdrage van 0.85 € gevraagd voor het middagtoezicht.
Op het einde van de maand krijgt u de afrekening.

Vakantiedagen

VAKANTIEDAGEN 

Bekijk onze kalender voor alle vrije dagen en activiteiten.

Organisatie voor- en naschoolse opvang

De voorschoolse opvang loopt van 7.30 uur tot 8.25 uur in onze school.
De middagbewaking loopt van 12.30 uur tot 13.20 uur in onze school.
De leerlingen eten in de klas en worden begeleid door juffen.

Leerlingen die ’s middags in de school blijven eten, brengen boterhammen mee in een brooddoos (met naam erop).
De leerlingen brengen zelf drank van thuis mee in een goed sluitende beker. Kinderen moeten veel meer water drinken. Zoethoudende dranken zijn goed voor feestjes. Daarom vragen wij u uw kinderen water mee te geven in een drinkbus. Wanneer de beker leeg is, vullen de leerlingen deze terug met water uit de kraan. Wanneer u als ouder merkt of denkt dat uw kind te weinig drinkt, gelieve de school hiervan te verwittigen.

Voor leerlingen die niet tijdig kunnen afgehaald worden, is er nabewaking tot 16.30 uur en woensdag tot 13.00 uur op school. Leerlingen die in de nabewaking blijven, mogen een koekje en/of drankje (meegebracht van thuis) verorberen. Ofwel brengen de kinderen zelf een drankje mee, ofwel drinken ze water van de kraan.

Betaling naschoolseopvang

Voor de bewakingen moet u wel betalen. Een beurt in de voor- of nabewaking wordt aangeduid op een lijst. Op het einde van elke maand krijgt u een afrekening, die u via een overschrijving betaalt.

 • Voorbewaking: van 7.30 uur tot 8.25 uur € 0,85
 • Middagbewaking: van 12.30 uur tot 13.20 uur € 0,85
 • Nabewaking: van 15.45 uur tot 16.30 uur € 0,85
 • Woensdagmiddag: van 12.15 uur tot 13.00 uur € 0,85

Gelieve de sluitingsuren van de nabewaking te respecteren.

De kinderen die om 16.30 uur niet afgehaald zijn, brengen we (net zoals op woensdagmiddag om 13.00 uur) naar de Kubus.
U betaalt hiervoor € 0,85- per begonnen half uur. Daar kunnen zij nog spelen tot 18.30 uur.

Wij proberen de schoolonkosten zo laag mogelijk te houden. Hebt u het moeilijk om de schoolrekening te betalen, laat dit zo snel mogelijk weten aan de directie. Er zal samen gezocht worden naar een haalbare oplossing.

Buitenschoolse opvang

In de Rode Kubus kunnen kinderen komen spelen vanaf 16u30 in de naschoolse opvang, op woensdagnamiddag, tijdens de schoolvakanties en alle andere vrije dagen.

Openingsuren:

 • Schoolvrije dagen en vakanties: 7.30u tot 18.30u
 • Woensdagnamiddag: 12.00u tot 18.30u
 • Ma-di-do-vrij: 16.30u tot 18.30u

LET OP!!!  Reserveren en annuleren is verplicht voor ALLE opvangmomenten van jullie kinderen in onze buitenschoolse kinderopvang Rode Kubus. Zowel voor naschoolse opvang, woensdagnamiddag, tijdens vakanties en op schoolvrije dagen dien je online een plaats in de kinderopvang te reserveren.

Vooraleer je dit kan doen moet je registreren. Registreren of inschrijven/annuleren van de naschoolse opvang of het opmaken van een dossier kan je doen bij de dienst welzijn.

Alle info over reserveren of het aanmaken van een dossier kan je hier terugvinden: https://www.mortsel.be/BKO-rode-kubus

Heb je de gereserveerde opvang niet meer nodig, dan kan je kosteloos annuleren tot onderstaande aangegeven momenten:

 • Naschoolse opvang: De dag zelf tot en met 12u
 • Vakantieopvang: ten laatste de maandag voor de start van de vakantie en dit tot 12.00u
 • Woensdagmiddag: vrijdag ervoor en dit tot 12.00u
 • Schoolvrije dagen: moment wordt aangegeven in i-school

Indien je niet reserveert of annuleert, krijg je een boete.

 

Contactgegevens Rode Kubus

E-mail

Telefoonnummers

 • Algemeen telefoonnummer Rode Kubus: 0498 88 57 19
 • Telefoonnummer meewerkende coach Rode Kubus, Luz Festjens: 0498 88 57 59
 • Telefoonnummer coördinator buurtzorg, Jolien Wyckmans: 0499 57 95 78

 

Opvang nodig?

U kan voor deze vakantiedagen steeds beroep doen op de buitenschoolse opvang van De Kubus.