Ouderteam Stam

Het ouderteam

De STAM, is het ouderteam van de Parkschool kleuter en lager.

De Stam bestaat uit een groep van enthousiaste ouders van zowel kleuters als lagere school kinderen die de school net dat extra steuntje in de rug wil bieden. Er wordt op die manier een grote betrokkenheid aangegaan bij het schoolleven van alle kinderen uit de Parkschool.

Dit vanuit een geheel vrijblijvend engagement waar alle hulp meer dan welkom is. Iedereen doet wat hij kan/wil… Elke bijdrage, groot of klein, is voor onze werking van groot belang! Ben je een vergaderbeestje, een lijstjes-maker, creatieveling, een handige Harry en Henriette, een organisatietalenten, een denker, een doener,… iedereen kan de STAM versterken!

Wat doet de Stam?

Mee bouwen aan een goede school voor onze kinderen. Dat wil de Stam. Met

We willen mee bouwen aan een krachtige school voor onze kinderen. Dit doen we door de werking van de school mee te ondersteunen, door allerlei activiteiten te organiseren waarvan de opbrengst integraal naar de school en onze kinderen gaat. Ook als er praktisch geklust moet worden, werken we vaak samen met de leerkrachten aan een betere school. We willen ook een spreekbuis van ouders zijn waar verschillende meningen en ideeën kunnen gedeeld worden om zo te ervaren wat er leeft bij de ouders en de kinderen.

We organiseren een aantal activiteiten gedurende het schooljaar:

 • het gezellige peter- en meterfeest aan het begin van elk schooljaar voor de gezinnen van de kinderen uit het eerste en zesde leerjaar
 • organisatie Ren Je Rot! De sponsorloop ten voordele van de dierenwerking op de Parkschool.
 • de kerstdrink of nieuwjaarsdrink
 • de GEEFmarkt
 • de ouderfuif voor alle ouders
 • een leuke activiteit (zoals lampionnentocht, picknick, fotozoektocht,…)
 • de catering op het schoolfeest
 • klusdagen
 • de receptie bij het diplomafeest van de kleuters uit de derde kleuterklas
 • de receptie bij het eindtoneel voor de zesdejaars in juni
 • de interessante Stambijeenkomsten waar alle ouders en leerkrachten op uitgenodigd worden.

Om voor al deze activiteiten tot een prachtig eindresultaat te bekomen, doen we ook beroep op de helpende handjes (ouders die zich in het begin van het schooljaar opgegeven hebben om mee te helpen). Dit is heel fijn!

Waarom doen we het?

Met de Stam willen we laagdrempelig contact tussen ouders stimuleren.

We willen de school praktisch, sociaal en financieel ondersteunen en zo mee bijdragen aan een goede schoolwerking, een oplossing voor de stijgende kinderarmoede en de noden van maatschappelijk kwetsbare kinderen.

We zien onze rol als een brug tussen alle ouders en de school. De Stam wil dit doen op een toegankelijke en laagdrempelige manier.

Binnen onze werking is efficiëntie belangrijk, gezelligheid troef en de nodige creativiteit interessant.

Ons ouderteam is uniek want dierenwelzijn, natuur en park sieren onze school en een goede samenwerking tussen ouderteam en schoolteam zijn hiervoor nodig.

Wie is de Stam?

Hoe doen we het?

Vergaderingen

Om 6 weken komen wij bijeen op school, samen de directie kleuter en lager en enkele leerkrachten. Hier worden alle activiteiten die we mee uitwerken besproken, bij een hapje en een drankje. Er komt ook telkens een pedagogisch puntje van de leerkrachten aan bod. Onze activiteiten werken we verder uit in aparte werkgroepen die dan steeds info terugbrengen op de STAM-vergadering.

Werkgroepen

Ieder STAM-lid kiest zelf de activiteiten waar hij/zij actief aan wil meewerken. Deze worden verder uitgewerkt in de werkgroepen (wederom gezellige vergaderingen/voorbereidingen), waarvan verslag wordt gedaan tijdens de STAM-vergaderingen.

Helpende handjes

Voor wie geen zin heeft in vergaderingen, maar wel de handen uit de mouwen wil steken voor, tijdens en na de activiteiten, zal enthousiast ontvangen worden. Voel je jezelf geroepen om mee op de kar te springen met een fantastisch leuke groep, en heb je nog vragen, laat het ons zeker weten.

E-mailadres: stam@parkschoolmortsel.be de

Facebookpagina

Wil je graag op de hoogte blijven van onze activiteiten. Vol ons zeker dan op Facebook!

Archief verslagen

Agenda en verslagen STAM 23 – 24