Meester Irfan

Meester Irfan

Leerkracht islamitische godsdienst

Wat islamitische godsdienst betreft, richten we ons op de volgende leerinhouden:
* Aqieda – islamitische geloofsleer
* Achlaaq – moraal/ karaktervorming
* Fiqh – islamitische geloofspraktijk
* Hadies – overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem)
* Koran – aanleren van verzen / recitatie
Wat gebeurt er allemaal tijdens de lessen?
We beginnen de les steeds met de Islamitische vredesgroet ”assalamoe alaikoem” en wensen elkaar en alle mensen op de wereld vrede. Hoofdstukken uit de heilige Koran, het boek van de moslims, worden soms klassikaal en soms individueel in het Arabisch gereciteerd.
We leren hoe we de Islam moeten praktiseren in ons dagelijks leven. Daarnaast leren de leerlingen wat onze plichten zijn t.o.v God. Geloofsleer, aanbidding en gedragsvorming komen gedurende 6 jaren volgens hun niveau voor in ons klasje.
We leren over het leven van de profeet Mohammed v.z.m.h. die een voorbeeld is voor ons en ook over andere profeten.
Samen zorgen we ook voor een positieve levenshouding en een voorbeeldig gedrag .
Als voorbeeld leren de kinderen het leven van de Profeet Mohammed ( vrede zij met hem).
We leren hoe we als Moslim in vrede kunnen leven met andere mensen ook al verschillen we van elkaar .