Communicatie

Schoolagenda, het heen-en-weer kaftje & rapporten

Digitale communicatie

De klastitularis is het eerste aanspreekpunt binnen de school.
We zetten in op digitale communicatie. Het e-mailadres van alle leerkrachten is terug te vinden op onze teampagina.

Bekijk zeker ook even ons Digicharter. Hierin vind je de belangrijkste afspraken rond digitale communicatie terug.

 

Agenda

De kinderen hebben een individuele agenda die dagelijks mee naar huis gaat.  Ze schrijven er info in over huistaken en lessen en ook klassikale mededelingen zoals speciale activiteiten, verzamelen knutselmateriaal, …

Ouders kunnen er ook een vraag/mededeling aan de leerkracht in schrijven. We vragen het agenda minstens wekelijks te handtekenen .

Rapporten

Drie keer per jaar krijgen de kinderen hun rapport. We bespreken dat telkens met de
ouders op onze oudercontacten.
Buiten de klassieke leerrubrieken is er ruime aandacht besteed aan welbevinden en betrokkenheid.
Ook aan het leren leren zijn een aantal rubrieken in belangrijke mate opgenomen. En de sociale vaardigheden (zoals naleven afspraken, voeren van een gesprek, …,) krijgen ruim aandacht.
Handig is zeker dat er voor de ouders een lijst is toegevoegd waarin een aantal voorbeelden zijn opgenomen van wat er o.m. nagestreefd wordt bij het invullen van de rapporten.