Ouderbetrokkenheid

In onze school willen we streven naar een goed contact tussen kinderen, ouders, directie en leerkrachten. Net als jullie, leven we elke dag met jullie kind.
Jullie, ouders, zijn het meest geplaatst om ons te vertellen hoe je kind het best functioneert. Wij zien op school hoe het met je kind gaat. We geloven dat een vlotte samenwerking met ouders er mee voor kan zorgen dat kinderen graag naar school komen en gemakkelijker bijleren. We zetten graag even op een rij welke initiatieven we nemen om de communicatie tussen ouders en school vlot te laten verlopen. Wij willen dat ouders zich betrokken voelen op onze school.
Ouderbetrokkenheid betekent dat er een grote verbondenheid is tussen de ouders en de school. Die verbondenheid kan er pas komen in een sfeer waarin ouders en school een ruime interesse hebben voor elkaar. Dit vraagt wederzijds begrip.

1. Een open school

Het is de taak van de school om alles in het werk te stellen dat kinderen, ouders en leerkrachten zich goed voelen op school. Wij willen een open school zijn waar ouders zich welkom voelen om de leerkrachten aan te spreken en om mee na te denken over de aanpak van de school. Wat doen we om dit te bereiken?

Een hoge betrokkenheid bij de ontwikkeling van het kind:

 • De klasleerkracht volgt alle kinderen goed op en houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen. – De directie, de zorgleerkracht en de klasleerkracht zijn steeds betrokken bij de gesprekken over je kind en de opvolging ervan.

Een open communicatie van de school naar de ouders:

 • We organiseren een ouderavond begin september. Daar kan je kennismaken met de klasleerkracht, het klaslokaal en de werking in de klas. Alle kinderen krijgen geregeld brieven mee naar huis over komende activiteiten en projecten.
 • We geven rapporten mee, waarop je duidelijke informatie over de ontwikkeling van je kind vindt.
 • Er worden individuele oudercontacten georganiseerd. De leerkracht brengt je dan op de hoogte van de ontwikkeling van je kind.
 • Op onze website kan je alle informatie en visieteksten lezen. Er staan ook foto’s van de werking in de klassen.
 • De school werkt met een ouderraad waar we actuele punten van de school bespreken.

Kansen geven aan ouders om hun stem te laten horen:

 • De directie en de leerkrachten zijn steeds bereid om u vòòr en na schooltijd of bij het onthaal te woord te staan.
 • Op de ouderraad van de school krijgen ouders inspraak en de mogelijkheid om projecten van de school mee te ondersteunen. We streven ernaar om vanuit elke klas minstens één ouder te hebben die zich hier engageert. De directie en een aantal leerkrachten zijn hier ook steeds aanwezig.
 • De school organiseert koffiemomenten waar ouders en leerkrachten elkaar kunnen ontmoeten.
 • Het is mogelijk om een huisbezoek te organiseren om het contact tussen de school en de ouders te verbeteren.

Kansen geven aan ouders om mee te werken in de klas:

 • Ouders zijn altijd welkom om mee komen lezen, puzzelen, spelen, fietsen of knutselen, … in de klas.
 • We nodigen ouders graag uit om hun expertise door te geven aan de kinderen door bijvoorbeeld iets over hun werk te komen vertellen, een les te geven over een hobby die aansluit bij een klasthema,…
 • We vragen hulp bij het organiseren van een schoolfeest, klusdagen, fruit schillen, …

2. Ouderbetrokkenheid begint thuis

Jullie zijn de belangrijkste opvoeders van jullie kinderen. Ook jullie aanpak beïnvloedt hun schoolsucces. Ouders die thuis de school mee ondersteunen, hebben vaak kinderen met meer zelfvertrouwen, een positievere houding op school, betere prestaties en een vlottere ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Wat kan je doen om je kind te ondersteunen?

Interesse tonen voor wat je kind doet op school. Kinderen zijn graag in orde met wat van hen gevraagd wordt als ze naar school komen.

 • Vraag je kind ’s avonds: ‘Hoe was het op school? Wat hebben jullie vandaag gedaan?… ‘
 • Kijk de schoolagenda even na, zet je kind even op weg met het huiswerk, lees de brieven van de school, bespreek de brieven samen met je kind, bekijk samen met je kind de schoolkalender, surf eens samen naar de website van de school, …
 • Breng je kind op tijd naar school.
 • Ondersteun mee de afspraken die de school met je kind maakt, sta open voor de aandachtspunten die de school heeft.
 • Neem deel aan de oudercontacten en infoavonden.
 • Bied hulp aan om eens mee te helpen in de klas van je kind. Zo krijg je een goed zicht op wat je kind eigenlijk doet op school.

Deze activiteiten bieden een meerwaarde aan het leer- en opvoedingsproces. Ze zijn noodzakelijk om onze school net dat ietsje meer te laten zijn voor jullie kinderen. Wij verwachten dan ook dat elke ouder zich hiervoor inzet.

Kijken naar de eigenheid en de mogelijkheden van je kind.

 • Laat je kind groeien in zelfstandigheid, op zijn eigen tempo.
 • Stel hoge, maar realistische verwachtingen. Moedig je kind aan om steeds meer bij te leren, zonder het te forceren.
 • Begeleid je kind in zijn studiekeuze door mee na te denken over zijn talenten. Motiveer je kind om iets met deze talenten te doen.

Een gezellige leefomgeving creëren waar plaats is om te leren.

 • Bied je kind een thuis aan waar ze zich veilig voelen.
 • Maak thuis een plek waar je kind kan spelen, ontdekken, leren, …
 • Zorg voor een rustige plek waar je kind geconcentreerd huiswerk kan maken.
 • Lees samen een boekje, maak samen een puzzel, speel eens een spelletje, …
 • Laat je kind kleine klusjes doen, laat het eens mee helpen koken, …

Je kind ondersteunen vraagt veel energie. Iedereen, jullie als ouders en wij als school, zet zich elke dag in, om een omgeving te creëren waarin kinderen zich veilig kunnen voelen, kunnen groeien en leren. Zo werken we samen aan een mooie toekomst voor je kind.

Opvoeden doen we samen!