KWARTIERMAKERS

KWARTIERMAKERS

Als gemotiveerde school stappen we sinds dit schooljaar mee in het leesproject ‘Kwartiermakers‘, een initiatief van Willewete. Door deel te nemen aan dit project engageren we ons om met de leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar elke dag 15 minuten (voor) te lezen. Op de tafel, onder een stoel, ondersteboven of languit op de grond… het maakt allemaal niet. Kinderen motiveren om te lezen is het enige dat telt! Want leesplezier vergroot je wereld!

We stapten september 2022 enthousiast in dit project en volg(d)en de bijhorende navormingen.

 

 

Wat houdt het in?
We lezen elke dag een kwartier, 5 dagen per week.
Iedereen leest, ook de leerkracht.
Een opvolgsysteem met een leeskapitein, stickers, posters.
Leerlingen lezen volgens hun interesses. Dit moet niet altijd op hun niveau zijn.
Vóór het lezen komt het voorlezen. Bij jonge kinderen, maar ook bij oudere
kinderen.
Een rijke, gevarieerde boekenhoek in elk atelier.
We werken samen met de bibliotheek.
We bieden alternatieven voor boekbespreking aan zoals boekenbeurs, auteur in de
kijker, blind date met een boek, …, waarbij de leerlingen creatief aan de slag gaan en
met elkaar communiceren over boeken.
Kwartierlezen plannen we liefst in na de speeltijd of net na de middag. Lezen brengt
rust en kan soms het ergste van een ruzie op de speelplaats counteren.
We bevragen onze leerlingen naar hun leesinteresses en leesplezier.

Wist je dat?!
De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij iedere dag 15 minuten
lezen!
Kinderen die dat doen, lezen 1.146.000 woorden per jaar.
Inzetten op lezen taalachterstand en laaggeletterdheid terugdringt.
De woordenschat en leesvaardigheid toenemen.
De kennis die kinderen opdoen uit boeken, hun wereld groter maakt!
Met een hoger leesniveau worden andere vakken ook toegankelijker.

Dat leidt tot betere schoolprestaties en kinderen kunnen hun talent beter
ontwikkelen.
Lezen is van belang voor alles wat je wilt bereiken in het leven.
Daarom is het erg belangrijk om kinderen te stimuleren in het vrij lezen.

Een dagelijks leesritueel van 15 minuten zorgt voor een leven lang leesplezier!