Regels en afspraken

afwezigheden en mogelijke kosten

Regels en afspraken

Startouderavond september

Algemene informatie over de schoolwerking.

 1. KIND EN NATUUR (tuin,dieren)
 • Beurtrol per klas: elke klas is ongeveer 1X/trimester een hele week aan de beurt om de dieren te voederen. Aangepaste kledij en laarzen meebrengen.
 • Tetanos inenting dus erg belangrijk voor alle nieuwe lln.
 • Kinderen die tijdens de middag blijven eten, kunnen meewerken met de beestige bende (verzorgen  dieren, uitmesten hokken) en de tuinkabouters in de moestuin. Samenwerking ouders en samentuiners
  • Heel het jaar ondersteuning van school voor de moestuin en dierenverzorging door vrijwilligers onder andere van het samentuinen.
  • Tijdens de vakantie of weekend extra vrijwilligers gevraagd; contactpersoon meester Hans.
 • Vraag aan ouders: meewerken aan ons streven naar minder afval op school: brooddoos, drinkbus, koekendoosje (alles getekend). Geef gezonde tussendoortjes mee. Geen chips of chocoladetoestanden. Een appel of  droge koek kan. Wel trakteren bij verjaardagen. Dit kan ook alternatief een gezond snoepje of een boek voor de klasbibliotheek
 • Oog voor lekkers (nog af te wachten) en elke ochtendspeeltijd fruitmoment: promotie gezonde voeding. Donderdag  krijgen de kinderen fruit (vanaf oktober, gesponsord door Vlaamse overheid) en dagelijks voor de ochtendspeeltijd fruit meegeven (geen sinaasappel). Eventueel een koek voor de namiddag.
 • Drinkfles met bij voorkeur water naar school meebrengen.
 • Atelierwerking: Verwerken van natuurmaterialen uit onze tuin en dierenboerderij, muzische vorming, technologie….het kan allemaal klasoverschrijdend of gewoon met de eigen klas.
 1. GROTE EN KLEINE MENSEN ONDER ELKAAR
 • Ouders steeds welkom! Is er iets fout gelopen, maakt u zich zorgen over iets…snel melden voorkomt vaak vele problemen.
 • Mooie ouderwerking in de ouderraad: ouderteam STAM
 • ZORG (Visie => zorg)
 • Ieder kind, ieder mens zichzelf laten zijn. Ontdekken dat iedereen anders is, ieder kind, iedere juf/meester, ouder, mensen rondom ons en toch respect en verdraagzaamheid kunnen hebben voor elkaar. We proberen er aan te werken.

Hoe

  • 3 basisregels: respect voor mensen en dieren, respect voor onze omgeving en materialen, veilig bewegen in school
  • Een stappenplan met pictogrammen: hoe conflicten leren oplossen, wat doen als je heel kwaad wordt?
  • Sociale vaardigheden (klasgesprekken,…)
  • Samenwerken met groot en klein : bij dieren en tuin, tutorlezen, peter en meters…
  • Bezoek en hulp bij dieren van dagverblijf De Stappe
  • BuO op bezoek
  • Bejaarden uitnodigen op school……enz.

 NOG ENKELE PRAKTISCHE AFSPRAKEN.

 • Schooluren!
  • 8.40-12.15
  • 13.35-15.30
  • Te laat komen is niet oké. Aanmelden op secretariaat.
 • Voorbewaking
  • Voor de veiligheid van uw kind, vanaf 7.30 uur (niet vroeger) tot 8.25u. in de voorbewaking. Klaarover staat pas vanaf dan op zebrapad. Toezicht speelplaats pas vanaf 8.25u.
  • Poort fietsenstalling openen we voor fietsers van 8u25 tot 8u40.
 •  Afhalen kinderen ‘s middags en om 15.30u. aan de grote poort. Je bent dan echt wel welkom op de speelplaats en mag gerust wachten op je spruit, best op het verhoog maar zeker achter de witten lijn. Duidelijk briefje invullen over afhalen, rij, alleen naar huis of nabewaking.
 • Nabewaking: Tot 16.25 op school. Dan worden de kinderen naar de Kubus gebracht.
 • Kubus op woensdagnamiddag: Verplicht op voorhand in te schrijven!
   1. Registreren: Registreer dan je kind via www.i-school.be/mortsel/registreren of via www.mortsel.be of via een papieren exemplaar (vragen aan het stadsonthaal – stadsplein 2, Mortsel) Je kan op locatie een afspraak met de hoofdbegeleidster maken. Je krijgt dan alle hulp en uitleg en een rondleiding.
   2. Inschrijven
    • Inschrijven moet niet voor de naschoolse opvang op maan-, dins-, donder-, en vrijdag.
    • Wie de naschoolse opvang op woensdag wilt gebruiken, MOET ingeschreven zijn. Dit kan je doen tot voorgaande vrijdag 12u. www.i-school.be/login.
    • GSM: coördinator buitenschoolse kinderopvang: Goele Reynders: 03 444 17 78
    • GSM: hoofdbegeleidster Kubus: Sophie Fournier: 0498 88 57 19
 • Huiswerkbegeleiding: Er is wel de mogelijkheid om kinderen hun huiswerk te laten maken tijdens de nabewaking onder leiding van een leerkracht.
 • Huiswerk
  • Beperkt huiswerk in tijd
  • Opbouw van 1 naar 6
  • Leertijd tijdens de schooluren veel belangrijker dan huiswerktijd
 • Kosteloos onderwijs: De materialen en activiteiten die nodig zijn voor het behalen van de OD en ET,  moeten gratis ter beschikking gesteld worden aan de ouders met kinderen in het kleuter en het lager onderwijs. Ouders mogen nog wel zelf zorgen voor bijvoorbeeld een kaft of stiften, maar de school biedt ze wel aan. Maximumfactuur voor culturele uitstappen e.d.: €95 per jaar (2022-2023) & €105 per jaar (2023-2024) ; meerdaagse extra-muros: €480 voor de hele lagere schoolloopbaan van het kind (2022-2023). Geïndexeerd naar: €520 (2022-2023).
 • Betalingen: Betaal tijdig! Opvolging door Stad Mortsel. Wie moeilijkheden heeft met betalingen kan terecht bij directeur Peter. Praktische zaken, vergissingen zijn te regelen op het secretariaat.
 • Sportkledij: school T-shirt met logo en donkere broek, sportschoenen
 • Zwemmen: Elke klas drie maanden na elkaar elke donderdag een half uur.
 • Abonnementen zoals Zonnekind, Leesleeuw, zijn vrijblijvend.
 • Regeling bij afwezigheden. Vanaf meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is een doktersbriefje  vereist.  Bijvoorbeeld: vrijdag, zaterdag, zondag en maandag ziek: doktersbriefje! (= strengere regelgeving). Slechts 4X/jaar kan je als ouder zelf een briefje schrijven om afwezigheid van je kind te verantwoorden. (Z-kaart achteraan in agenda)
 • Medicijnen op school: De school dient enkel medicijnen toe waarvan we een briefje van arts of ouders hebben met de posologie. Een voorbeeld vindt u op de website. Zieke kinderen blijven natuurlijk thuis.
 • Kriebelteam: Na elke vakantie controleert ons kriebelteam, bestaande uit leerkrachten en vrijwillige ouders, alle kinderen van de school. Ook thuis goed opvolgen! Beter geen luizen! (zie oproepbrief)