Welkom in de eerste klas een filmpje!

Welkom in de eerste klas een filmpje!

De juffen van de eerste klas voor het schooljaar 2021-2022 heten de nieuwe kinderen welkom met dit filmpje.