Verkeer op school

Verkeer op school

Onze Parkschool werd onlangs beloond door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) met een zilveren Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. Met de medaille wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Persbericht zilveren Verkeer op School-medaille