Ouderbevraging

Ouderbevraging

Beste ouders,

Wij vragen een kwartiertje van uw tijd.
We willen graag van jullie te weten komen hoe jullie het schoolgebeuren (in de brede zin van het woord) ervaren en hoe jullie de ouder-school samenwerking zien, via een ouderbevraging.

We hebben de vragenlijst opgedeeld in 8 onderdelen:
1. schoolklimaat
2. schoolvisie
3. leerklimaat
4. leefklimaat
5. communicatie
6. veiligheid, infrastructuur en uitrusting
7. ouders
8. naschoolse opvang

Samen school maken betekent samen nadenken over de school. Jullie mening telt en zorgt ervoor dat we kritisch blijven kijken naar onze werking.
Daar het aanbod buitenschoolse kinderopvang aansluit op de schooluren, wil het team van BKO de rode kubus ook graag weten of jullie tevreden zijn over de opvang.

De bevraging sluiten we af met ‘Ik geef de school een pluim voor…’ en ‘De school kan nog werk maken van…’

De vragen met een * dienen zeker ingevuld te worden, anders kan je je antwoord niet verzenden. Heb je een kind in de kleuter- en de lagere school zitten en je ervaart het schoolgebeuren anders, kan je 2 bevragingen invullen of kan je bij  ‘Dit wil ik er nog over kwijt’ je bevindingen verduidelijken.

Wanneer we de bevraging geanalyseerd hebben, houden we jullie zeker op de hoogte van de bevindingen.

Je kan de ouderbevraging invullen via deze Link

Wij waarderen jullie inbreng.

Het Parkschoolteam