leerkracht katholieke godsdienst

Juf Marleen

Leerkracht katholieke godsdienst

Mijn naam is Marleen Vaes en ik geef de lessen katholieke godsdienst in onze school, samen met Marie-Anne Wegge.

Dat betekent dat de kinderen die katholieke godsdienst gekozen hebben 2 uren per week naar de godsdienstklas komen bij mij. We streven er naar om de kinderen op een positieve, uitnodigende en sfeervolle manier te laten ontdekken wat de waarde van het geloof is en hoe mensen dat samen kunnen beleven. Het is een geloofszoektocht waarbij ze handvaten krijgen om aan de slag te gaan met de grote en kleine dingen van het leven. Dat is een groeiproces dat eventueel verdergaat in het middelbaar onderwijs. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Tuin van Heden’, aangevuld met ander materiaal.

De methode werkt in thema’s: vertrekkend vanuit de belevingswereld van het kind, gevolgd door bijbelverhalen en andere zinvolle teksten die besproken en ontleed worden. Daarna wordt gekeken hoe we de nieuwe kennis en inzichten kunnen gebruiken in ons dagdagelijks leven. Aan het einde van een thema werken we vaak nog even creatief en testen we wat er het voorbije thema gedaan en geleerd is. De grote feestdagen of speciale periodes in ons geloof komen vanzelfsprekend ook aan bod.
Om dat allemaal boeiend te maken gebruiken we een werkschrift met prenten en opdrachten, hebben we filmpjes over een aantal onderwerpen, zingen of beluisteren we aangepaste liedjes, maken we tijd voor stilte en gebed maar ook voor creatief werken rond de verhalen die ze ontdekken.

Er is respect voor het individuele groeiproces van elk kind in zijn of haar geloof. Sedert een tijdje werken we ook een paar momenten per jaar intensief samen met de kinderen en leerkrachten van de andere levensbeschouwingen. Dit om respectvol en open te leren omgaan met andere overtuigingen. Vanzelfsprekend is er regelmatig contact met de klasleerkracht over de kinderen.