Juf Lucy

Juf Lucy

Leerkracht zedenleer

Juf Lucy is onze leerkracht zedenleer.

Ze vertelt je graag wat over haar lessen: de zedenleerlessen zijn een ontdekkingstocht naar henzelf, de anderen en de wereld om hen heen. Actief leren staat centraal.
Aan de hand van concrete situaties of verhalen die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen, kunnen ze zich inleven in de gedachten en gevoelens van anderen. Zo leren ze dat niet iedereen dezelfde mening heeft. Ze leren zelfstandig denken en handelen volgens eigen inzichten. Door middel van groepswerk leren ze samenwerken, taken verdelen, verantwoordelijkheid nemen en op een verdraagzame en respectvolle manier met elkaar omgaan. Jongeren die zich willen engageren om mee te bouwen aan een humanere wereld.

Speciale periodes: met het lentefeest zetten 6-jarigen de eerste symbolische stappen in de wereld waar het ernstig wordt. Het Feest Vrijzinnige Jeugd voor de 12-jarigen symboliseert het afscheid van de kindertijd en wijst op de openstaande deur naar de volwassenheid. Een groeiproces dat verder gaat in het middelbaar onderwijs. Soms werken we ook samen met de leerlingen en de leerkrachten van de andere levensbeschouwingen.