Myriam Van de Peer

Myriam

Zorgjuf

Ik ben juf Myriam, één van de zorgjuffen van de Parkschool.
Ik vind het belangrijk dat elk kind graag naar onze school komt en er zich goed voelt.
Met veel enthousiasme draag ik zorg voor kinderen, ouders en leerkrachten van de Parkschool.
Dit schooljaar help ik vooral kinderen van het tweede en derde leerjaar.
Elk kind krijgt de tijd om te groeien in zijn leerproces. Ik wil hen hier graag bij helpen.

In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met vrijwilligerswerk.
Ik ga spelen met zieke kindjes in een ziekenhuis.

De Damiaanactie kan ook op mijn hulp rekenen.

Mijn hobby’s zijn fietsen, zingen en koken.

Gaan we er samen een fantastisch schooljaar van maken?