Myriam Van de Peer

Myriam

Zorgjuf

Ik ben juf Myriam, één van de zorgjuffen van de Parkschool.
Ik vind het belangrijk dat elk kind graag naar onze school komt en er zich goed voelt.
Met veel enthousiasme draag ik zorg voor kinderen, ouders en leerkrachten van de Parkschool.

Dit schooljaar help ik de kinderen van het 4 de , 5 de en 6 de leerjaar.
Elk kind krijgt de tijd om te groeien in zijn leerproces. Ik wil hen hier graag bij helpen.

In mijn vrije tijd ben ik een trotse oma.
Mijn hobby’s zijn fietsen, zingen en koken.